Canon iR ADVANCE 6065i Specification

Canon iR ADVANCE 6065i Specification Overview เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น Canon iR ADVANCE 6065i เหมาะกับสำนักงาน และศูนย์ถ่ายเอกสารที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว มาพร้อมกับฟินิเชอร์(ชุดเรียงกระดาษ) ซึ่งมีออฟชั่นให้เลือกหลากหลาย รวมถึงคุณสมบัติโดดเด่นอื่น ๆ และวัสดุที่ออกแบบมามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์รองรับขนาดกระดาษได้ถึง A3 ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 65 แผ่น/นาที พิมพ์เอกสารมีความละเอียดสูงถึง1200 dpi เลือกสแกนเอกสารได้ทั้งระบบ สี-ขาวดำ […]

Read more

Canon iR ADVANCE 6055i Specification

Canon iR ADVANCE 6055i Specification Overview เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น Canon iR ADVANCE 6055i เหมาะกับสำนักงาน และศูนย์ถ่ายเอกสารที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว มาพร้อมกับฟินิเชอร์(ชุดเรียงกระดาษ) ซึ่งมีออฟชั่นให้เลือกหลากหลาย รวมถึงคุณสมบัติโดดเด่นอื่น ๆ และวัสดุที่ออกแบบมามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์รองรับขนาดกระดาษได้ถึง A3 ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 55 แผ่น/นาที พิมพ์เอกสารมีความละเอียดสูงถึง1200 dpi เลือกสแกนเอกสารได้ทั้งระบบ สี-ขาวดำ […]

Read more
1 2